Odi Resort müügi- ja üldtingimused


Tellimistingimused

1.1. Tingimused kehtivad isiku (edaspidi Klient) ja majutusteenuse pakkuja Odi Resort Puhkemaja (edaspidi Odi Resort) vahel broneerimiskeskkonnas aadressil www.odiresort.ee teenuste ja toodete ostmisel ning majutusteenuse osutamisel tekkivate õigussuhete kohta.  

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Odi Resorti broneerimise keskkonna vahendusel teenuste ja toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3. Broneerimise keskkonnas tohib tehinguid teha vähemalt 18 aastane teovõimeline isik.

1.4. Odi Resort ei müü alkoholi alla 18-aastastele klientidele. Odi Resortil on õigus isiku vanuse tuvastamiseks küsida isikuttõendavat dokumenti ning alaealise kliendi korral keelduda tellimuse täitmisest. 


Hinnainfo

2.1. Kõik hinnad on eurodes ja sisaldavad Eesti Vabariigis kehtestatud käibemaksu.

2.2 Hinnad erinevad vastavad valitud kuupäevadele. Broneerimiskeskkonna hinnad ja tühistamistingimused kehtivad üksnes broneerimiskeskkonna kaudu tehtud tellimustele. 


Maksetingimused 

3.1. Kliendi poolt Odi Resorti broneerimiskeskkonna vahendusel ostetud teenuse eest tuleb tasuda kogu valitud teenuse maksumus. Tasu maksmisega kinnitab klient, et ta on tutvunud kõikide teenusepakkuja poolt broneerimise keskkonna kaudu kättesaadavaks tehtud tingimuste ja reeglitega ning aktsepteerib neid.

3.2. Online broneerimise keskkonnas määratud summa tasumine toimub Visa ja MasterCard deebet- ja krediitkaardimaksetena või PayPal ja Apple Pay makselahenduste kaudu. 

3.3 Arvega või ülekandega tasumiseks palume pöörduda info@odiresort.ee


Tellimine ja tellimuse kinnitus

4.1. Tellimuse tegemisel palun sisestage tellimissüsteemi nimi, telefoninumber, e-mail, aadress, saabumise kuupäev ja ööde arv. Teie tellimus on kinnitatud, kui olete saanud tellimuse kinnituse e-maili teel.


Tellimuse tühistamine, muutmine ja raha tagastamine

5.1. Kodulehelt tehtud broneeringule kehtivad tühistamise tingimused, mis võivad erineda vahendusportaalides kehtivatest tingimustest. 

5.2 Klient võib broneeringu tühistada kuni 14 kalendripäeva enne broneeringu algust ning sellisel juhul kuulub tagastamisele kogu tasutud summa.

5.3 Kui Klient soovib tühistada kuni 7 kalendripäeva enne broneeringu algust, kuulub tagastamisele 50% tasutud hinnast.

5.4 Kui klient soovib tühistada vähem kui 7 kalendripäeva enne broneeringu algust kuulub tagastamisele üksnes koristustasu.

5.5 Klient võib broneeringut muuta kuni 7 päeva enne broneeringu algust. Pärast nimetatud kuupäeva tehtud muudatused on võimalikud ainult kokkuleppel ning rakendub broneeringu muutmise tasu 50 eurot.

5.6 Broneeritud kuupäevade muutmisel tuleb Kliendil tasuda võimalik hinnavahe, mis tuleneb erineva öö hinnaga kuupäevadest.


Privaatsuspoliitika

6.1. Online broneerimise keskkonnas tellimuse ja ostu sooritamisel esitatud isikuandmed on konfidentsiaalsed ja neid töödeldakse vastavalt isikuandmete seaduse nõuetele.

6.2. Odi Resort ei avalikusta kliendi isikuandmeid kolmandatele osapooletele ilma Kliendi nõusolekuta, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel.

6.3 Töödeldavateks isikuandmeteks on andmed, mida küsitakse Ostjalt tellimuse vormistamisel (ees-ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress).

6.4 Pangalingiga maksmise turvalisus on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta. Kaupmehe poolt ligipääsetav informatsioon piirdub kaardi tüübi (nt. Visa või MasterCard) ning kahe viimase numbriga kaardinumbrist.

Kaardiandmete salvestamine toimub ainult läbi turvalise SSL ühenduse ning kaupmehel ega kolmandatel osapooltel pole täielikele andmetele ligipääsu.


Lisainfo ja vastutus

7.1. Saabumine ja lahkumine. Maja on teie kasutuses saabumispäeval kella 16.00-st kuni lahkumispäeval kella 12.00-ni. 

7.2 Klient on kohustatud täitma seadusest tuleneva registreerimisvormi (Check-in), mis saadetakse kliendi e-postile.  Registreerimisvormi täitmatajätmisel on Odi Resortil õigus mitte lubada Kliendil teenust kasutada või selle kasutamist jätkata.

7.3. Maja reeglid. Klient kohustub järgima kõiki Odi Resorti poolt saadetud juhiseid, sh maja juhendis toodud tingimusi ning kinnitab, et on nendega tutvunud.  Maja juhendi eiramistest tekkinud kahju tuleb Kliendil hüvitada. Odi Resortil on õigus rakendada leppetrahvi kuni 500 eurot. Juhendiga mittetutvumine ei vabasta selle järgmise kohustusest.

7.4 Suitsetamisreeglid. Odi Resort on mõeldud mittesuitsetajatele. Kui külaline rikub suitsetamiskeelu korda, siis on Odi Resortil õigus nõuda kliendipoolset kulude hüvitamist.

7.5. Lemmikloomad ei ole meie majas  lubatud ilma eelneva kirjaliku kokkuleppeta.

7.6 Odi Resort ei ole mõeldud massiürituste ja pidude läbiviimise paigaks. See tähendab, et klient ei või majas korraldada pidusid, üritusi või koosviibimisi, kus osaleb rohkem külalisi, kui on majas majutuskohti. Alaealiste viibimine majas ilma täiskavanu järelvalveta ei ole lubatud. Sealhulgas ei ole eelneva kokkuleppeta lubatud kinnistul telkimine. Nimetatud reegli rikkumist loetakset oluliseks lepingu rikkumiseks ning Odi Resortil on õigus leping üles öelda viivitamatult ning nõuda kliendilt valduse viivitamatut vabastamist ja leppetrahvi 500 eurot.

7.7 Odi Resorti kasutamine muul otstarbel, kui majutusteenuseks, ei ole eelneva kokkuleppeta lubatud. Nimetatu hõlmab Odi Resorti kasutamist filmivõteteks, koolitusteks või kolmandate isikute kasutusse andmiseks (sh tegeliku kasutuseemärgi või kasutaja varjamine). 


Muu

8.1 Kliendi ja Existential Holiday OÜ vahel broneerimise keskkonna vahendusel teenuste tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Vaidluste ning käesolevates tingimustes mitte välja toodud küsimuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

Ettevõtte juriidiline nimi: Existential Holiday OÜ

E-mail: info@odiresort.ee